סדנאות גיבוש - המרכז הישראלי לסיורי סגווי

סדנאות גיבוש

אנשים מתגבשים ומצטרפים לכדי קבוצה כאשר הם משפיעים זה על זה ברמות שונות.
כל אחד תורם את מיטבו והשפעתו על הקבוצה המתגבשת.
ההשפעה ההדדית נוצרת כאשר אנשים מקיימים ביניהם אינטראקציה לאורך זמן מסויים

תוך כדי התנסות בחוויות משותפות.

המשיכו לקרוא ולעיין בקטגוריות השונות על הפעילויות הייחודיות שאנחנו מציעים לקבוצות

הרוצות תוכן מגבש ומקורי.