סדנת מנהלים

בדומה למשחקי הODT, סדנת ניהול או סדנת מנהלים יוצרת אינטראקציה בין המשתתפים, אלא שבסדנה

מסוג זה, המשמעות של כל פעולה הופכת להיות עמוקה ורבת פירושים ותובנות.

לסדנת ניהול בדרך כלל מצטרף יועץ אירגוני שמנחה את המשתתפים בכל שלב ושלב ויחד איתם מנתח את

סדר הפעולות והמסקנות הנוצרות מהפעילויות והמשחקים.

זוהי סדנה שמייחדת את כישורינו הניהוליים תחת ניהול והשגחת בעלי מקצוע ,מומלץ לכל ארגון או חברה

שמעוניינת לחדד את כישורי מנהליה.